TJÄNSTER Det finns inga produkter i den här kategorin.

Underkategorier

  • INTERNET ACCESS
  • BACKUP

    Lagra er data på säker plats i vår datahall med avbrottsfri kraft, brandskydd och kyla i er närmiljö.

    Vår programvara IbackIT sköter allt automatiskt och kör backup för alla typer av filer program och databaser

    som MS SQL, MS Exchange, MySQL, Hyper V. vmware etc.